TONE BD-10L | Tua vít mở ốc 10mm loại dài mở sâu TONE

Tua vít mở ốc
TONE
BD-10L
SL có tại cửa hàng: 11
Giá online: 456.000₫ 559.000₫ Tiết kiệm 18%
  • 6

TONE BD-10L | Tuốc Nơ Vít Đầu Lục Giác

  • Hàng chất lượng Made In Japan thiết kế chuyên dụng hạn chế tối đa toè đầu 
  • Phù hợp cho sửa chữa máy móc mô hình 
  • Mở ốc 10mm loại sâu