Tone CPG125 | Cây lấy dấu cao cấp TONE

Cây lấy dấu bông tu
TONE
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 313.000₫

Tone CPG125 | Tay đục

  •   Chiều rộng (mm) 8
  • Tổng chiều dài (mm) 126
  • Đường kính đầu (phi mm) 4