Toptul CJMM1616 | Tay vặn tự động ngắn 1/2'

Cần mở 1/2
TOPTUL
CJMM1616
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 659.000₫
  • 6

Toptul CJMM1616 | Tay vặn tự động ngắn 1/2" 

  •  1/2" x1/4" Dr. L=160mm 72T