TOPTUL DEBF2207 | Kìm cắt, tác động kép 7'

Kìm cắt dây điện
TOPTUL
DEBF2207
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 435.000₫
  • 6

 

TOPTUL DEBF2207 |   Kìm cắt, tác động kép 7" 

  • Kích thước:  7"
  • Dùng để cắt, kẹp, tuốt vỏ dây điện, dây cáp có vỏ bọc, dây cứng không vỏ bọc, cắt nhựa, cắt da thuộc...