lục giác FTAB1610 ">

TOPTUL GAAD0808 | Bộ vít đóng 1/2' 8 món

Tua vít đóng
TOPTUL
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá bán lẻ: 615.000₫

Hoặc chỉ trả trước 205.000₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm (?)

TOPTUL GAAD0808 | Bộ vít đóng 1/2" 8 món 

  • Vít đóng FIAA1615 1/2" 145mm, Mũi vít dẹt FSAC1008, Mũi vít dẹt   FSAC1010
  • Mũi vít bake FSBC1002 FSBC100 36mm, Mũi vít bake 3FSBD1002, FSBD1003   80mm
  • Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB1610