TOPTUL GAAE0613 | Bộ tuốc nơ vít 6 món

Bộ tua vít nhiều món
TOPTUL
GAAE0613
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 799.000₫
  • 6

TOPTUL GAAE0613 | Bộ tuốc nơ vít 6 món 

  • Tua vít đóng dẹt FAGB:5.5x100,6.5x150,8x175
  • Tua vít đóng bake FBGB:PH1x75,PH2x100,PH3x150