TOPTUL GAAV1001 | Đầu vít bake 1/4' 10 món

Bộ mũi vặn vít nhiều đầu
TOPTUL
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 69.000₫
  • 6

TOPTUL GAAV1001 | Đầu vít bake 1/4" 10 món 

  • Dẹt :4.5x0.6,5.5x1,6.5x1.2
  • bake :PH1,PH2
  • Sao :T15,T20,T25
  • Vuông :SQ1,SQ2