TOPTUL GAAW0803 | Bộ tua vít 8 món

Bộ tua vít nhiều món
TOPTUL
GAAW0803
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 389.000₫
  • 6

TOPTUL GAAW0803 | Bộ tua vít 8 món 

  • Tua vít dẹt FAIB:1.5x50,2x50,3x50
  • Tua vít bake FBIB:PH0x50,PH00x50,PH000x50
  • Tua vít sao FFIB:T15x50,T20x50