TOPTUL JDAA0808 | Dụng cụ tháo lọc nhớt 2 chiều

Kìm mở lọc dầu
TOPTUL
JDAA0808
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 579.000₫
  • 6

TOPTUL JDAA0808 | Dụng cụ tháo lọc nhớt 2 chiều 

  •  Đường kính: 66~94 mm