Tua vít dẹp 5x250mm, 5x300mm, 6x38mm, 6x100mm SATA 62026, 62027, 62019, 62020

Tua vít dẹp
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 34.000₫
 • 6

Tuốc nơ vít dẹp 5x250mm, 5x300mm, 6x38mm, 6x100mm SATA 62026, 62027, 62019, 62020

 • Tuốc nơ vít 5x250mm :                                                  
  • Kích thước : 5x250mm
  • Chiều dài : 355mm
  • Đường kính cán : 31mm
 • Tuốc nơ vít 5x300mm :                                                  
  • Kích thước : 5x300mm
  • Chiều dài : 405mm
  • Đường kính cán : 31mm  
 • Tuốc nơ vít 6x38mm :                                                  
  • Kích thước : 6x38mm
  • Chiều dài : 101mm 
  • Đường kính cán : 31mm 
 • Tuốc nơ vít 6x100mm :                                                 
  • Kích thước : 6x100mm
  • Chiều dài : 215mm    
  • Đường kính cán : 34mm