Vata 412008, 412009, 412010, 412011 | Đầu tuýp 1/2' 8mm, 9mm, 10mm, 11mm (tuýp bông)

Tuyp mở 1/2
VATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá bán lẻ: 23.000₫

Hoặc chỉ trả trước 7.667₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm (?)

Vata 412008, 412009, 412010, 412011 | Đầu tuýp 1/2" 8mm, 9mm, 10mm, 11mm (tuýp bông)    

  • Model : 412008 - Size : 8mm - L(mm) : 37 
  • Model : 412009 - Size : 9mm - L(mm) : 37  
  • Model : 412010 - Size : 10mm - L(mm) : 37  
  • Model : 412011 - Size : 11mm - L(mm) : 37