Vata 412022, 412024, 412024T | Đầu tuýp bông 1/2' 22mm, 24mm ( tuýp trắng)

Tuyp mở 1/2
VATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá bán lẻ: 31.000₫

Hoặc chỉ trả trước 10.333₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm (?)

Vata 412022, 412024 Đầu tuýp bông 1/2" 22mm, 24mm, 24mm ( tuýp trắng)    

  • Model : 412022 - Size : 22mm - L(mm) : 37  
  • Model : 412024 - Size : 24mm - L(mm) : 37