VATA 83130607, 83130809, 83131011 | Cờ lê vòng hai đầu 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm

Cờ lê 2 đầu
VATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 84.000₫
  • 6

VATA 83130607, 83130809, 83131011 | Cờ lê vòng hai đầu 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm

  • Kích thước:          
    • 83130607: 6x7mm
    • 83130809: 8x9mm
    • 83131011: 10x11mm