VESSEL 610_4x75 | Tua vít dẹt (-)4x75mm

Tua vít ba-ke
VESSEL
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá bán lẻ: 94.000₫

Hoặc chỉ trả trước 31.333₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm (?)

VESSEL 610_4x75 | Tua vít dẹt (-)4x75mm

  • Tay cầm tô vít mỏng thích hợp cho công việc xiết chặt có độ chính xác.
  • Vật liệu từ Thép crôm vanadi được làm cứng hoàn toàn