VESSEL 80PN(30PAH)STEEL | Đầu nối nhanh hơi

Đầu nối hơi
VESSEL
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 112.000₫

VESSEL 80PN(30PAH)STEEL | Đầu nối nhanh bằng thép 

  • Tay cầm tô vít mỏng thích hợp cho công việc xiết chặt có độ chính xác.
  • Vật liệu từ Thép crôm vanadi được làm cứng hoàn toàn