Thùng đồ nghề 3 ngăn Whirlpower A32-3B

Tua vít đóng
WHIRLPOWER
A32-3B
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 9.645.000₫
  • 6

Whirlpower A32-3B | Thùng đồ nghề 3 ngăn

  • Sản phẩm chính hãng Whirlpower
  • Ngăn kéo trượt bi chất lượng cao
  • Khóa liên động, mở rộng đủ 100% kích thước ngăn kéo.
  • Kích thước: 687x459x360mm