YATO YT-1552 | Điếu xiết ốc hình chữ T 8mm

Cờ lê chữ T
YATO
YT-1552
SL có tại cửa hàng: 3
Giá online: 115.000₫
  • 6

 

YATO YT-1552 |  Điếu xiết ốc hình chữ T 8mm 

  • L1: 310mm
  • L2: 200mm
  • Đường kính ốc: 8mm