YATO YT-1557 | Điếu xiết ốc hình chữ T 13mm

Cờ lê chữ T
YATO
YT-1557
SL có tại cửa hàng: 6
Giá online: 115.000₫
  • 6

 

YATO  YT-1557 |  Điếu xiết ốc hình chữ T 13mm 

  • L1: 310mm
  • L2: 200mm
  • Đường kính ốc: 13mm