YATO YT-1558 | Điếu xiết ốc hình chữ T 14mm

Cờ lê chữ T
YATO
YT-1558
SL có tại cửa hàng: 8
Giá online: 115.000₫
  • 6

 

YATO  YT-1558 |  Điếu xiết ốc hình chữ T 14mm 

  • L1: 310mm
  • L2: 200mm
  • Đường kính ốc: 14mm