YATO YT-21096 | Tay vặn T cách điện 1/2'

Cờ lê chữ T
YATO
YT-21096
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 895.000₫
  • 6

 

YATO YT-21096 | Tay vặn T cách điện 1/2"   

  • Kích thước: L1=207mm, L2= 160mm
  • Đường kính:  1/2"