ANEX ACTM-2300 | Mũi vít bake 2 đầu PH#2x300mm Hấp thụ xung động, chống sứt mẻ

Mũi vặn vít ba-ke
ANEX
ACTM-2300
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 559.000₫
  • 6

ANEX ACTM-2300 | Mũi vít bake 2 đầu PH#2x300mm Hấp thụ xung động, chống sứt mẻ