Chương trình Hạng thành viên

  • Hạng được tính trên tổng số chi tiêu của khách hàng.
  • Hạng sẽ được khởi điểm lại sau ngày 31 tháng 12 hàng năm, riêng 2023 thì tổng chi tiêu được tính trên lịch sử mua hàng của khách trong các năm qua.
  • Hạng được thể hiện trên trang khachhang.lammoc.vn

Hạng thành viên Store Làm Mộc

Lên đầu trang

Giỏ hàng sản phẩm đã chọn

Tổng 0 đ

Trả góp Fundiin cực khỏe.

Mã ưu đãi từ Store Làm Mộc

Trang chủ Danh mục Chat Khuyến mãi Tin tức