ANEX Bộ mũi vít 5 cái ACPM5-01

Mũi vít bake
ANEX
ACPM5-01
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 565.000₫
  • 6

ANEX Bộ mũi vít 5 cái ACPM5-01

  • Gồm: PH#00, PH#0, PH#1, S3, S4
  • Dễ dàng phân biệt kích thước đầu bằng màu sắc