ANEX Bút thử điện No.1035-L

Vít thử điện
ANEX
No.1035-L
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 268.000₫
  • 6

ANEX  Bút thử điện NO.1035-L

  •  AC 100V đến 220V