Bộ cờ lê 13 chi tiết 6-32mm Sata 09029

Bộ cờ lê hai đầu vòng
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 1.285.000₫

Bộ cờ lê 13 chi tiết 6-32mm Sata 09029  

  • Kích cỡ: 6x7mm, 8x10mm, 10x12mm, 11x13mm,12x14mm, 14x17mm,17x19mm, 19x21mm,21x23mm, 22x24mm,23x26mm, 24x27mm, 30x32mm
  • Chi tiết: 13 cái
  • Khối lượng: 3.8 kg