Bộ tua vít 10 chi tiết SATA 09304E

Bộ tua vít nhiều món
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 601.000₫

Bộ tua vít 10 chi tiết SATA 09304E

  • Vít bake: #1x100, #2x38, #2x100, #2x150, #3x150 mm
  • Vít dẹp: 5x75, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm