BOSCH 2600100187 | Vòng đệm lưỡi cưa gỗ 100mm

Vòng đệm
BOSCH
2600100187
SL có tại cửa hàng: 22
Giá online: 20.000₫
  • 6

BOSCH 2600100187 | Vòng đệm lưỡi cưa gỗ 100mm 

  • Kích thước: 20 x 16 x 0,8 mm
  • Thích hợp cho lưỡi cưa tròn