Cần siết chỉnh lực 1/2' 20-100nm, 40-200nm, 68-340nm SATA 96311, 96312, 96313

Cần lực 1/2
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 1.991.000₫

Cần siết chỉnh lực 1/2" 20-100nm, 40-200nm, 68-340nm SATA 96311, 96312, 96313

 • Cần siết 20-100nm :                         
  • Đầu vặn: 1/2"
  • Khả năng siết: 20 ~100Nm
  • Chiều dài: 472mm 
 • Cần siết 40-200nm :                         
  • Đầu vặn: 1/2"
  • Khả năng siết: 40 ~200Nm
  • Chiều dài: 555mm 
 • Cần siết 68-340nm :                         
  • Đầu vặn: 1/2"
  • Khả năng siết: 68 ~340Nm
  • Chiều dài: 616mm