Chốt đánh dấu 6mm, 8mm và 10mm Onishi No.22M-6, No.22M-8, No.22M-10

HÀNG TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ
ONISHI
NO22M-10
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 130.000₫
  • 6

Chốt đánh dấu No22M Onishi

Dùng để đánh dấu vị trí lỗ khoan khi ghép 2 miếng vật liệu bằng chốt gỗ