Cờ lê đầu lục giác WISE NO.600 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm

Mũi khoan xoắn tự rút
WISE
NO6002_5MM
SL có tại cửa hàng: 15
Giá online: 26.000₫
  • 6
  • Cờ lê đầu lục giác WISE NO.600 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
  • Hàng chất lượng Made In Japan thiết kế chuyên dụng hạn chế tối đa toè đầu 
  • Phù hợp cho sử chữa máy móc mô hình 
  • Hàng giá rẻ cho mọi nhà chất lượng cho gia đình và bán chuyên nghiệp