Cờ lê đuôi chuột tự động 12 x 14mm, 14 x 17mm, 19 x 22mm SATA 47305, 47308, 47313

Cờ lê đuôi chuột
SATA
47305
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 389.000₫
 • 6

Cờ lê đuôi chuột tự động 12 x 14mm, 14 x 17mm, 19 x 22mm SATA 47305, 47308, 47313

 • Cờ lê 47305  :          
  • Kích thước : 12 x 14mm 
  • Chiều dài : 225mm
 • Cờ lê 47308 :          
  • Kích thước : 14 x 17mm 
  • Chiều dài : 270mm 
 • Cờ lê 47313 :          
  • Kích thước : 19 x 22mm 
  • Chiều dài : 310mm