Cờ lê đuôi chuột tự động 17 x 19mm, 17 x 21mm, 19 x 21mm SATA 47309, 47310, 47312

Cờ lê tự động
SATA
47312
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 430.000₫
 • 6

Cờ lê đuôi chuột tự động 17 x 19mm, 17 x 21mm, 19 x 21mm SATA 47309, 47310, 47312

 • Cờ lê 17 x 19mm :                         
  • Kích thước : 17 x 19mm
  • Chiều dài : 312mm
 • Cờ lê 17 x 21mm :                         
  • Kích thước : 17 x 21mm
  • Chiều dài : 312mm 
 • Cờ lê 19 x 21mm :                         
  • Kích thước : 19 x 21mm
  • Chiều dài : 312mm