Cờ lê hai đầu vòng 21mmX23mm, 22mmX24mm, 23mmX26mm SATA 42208, 42209, 42210

Cờ lê hai đầu vòng
SATA
42208
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 119.000₫
 • 6

Cờ lê hai đầu vòng  21mmX23mm, 22mmX24mm, 23mmX26mm SATA 42208, 42209, 42210   

 • Model 42208               
  • Kích thước: 21 x 23mm
  • Chiều dài: 290mm 
 • Model 42209               
  • Kích thước: 22 x 24mm
  • Chiều dài: 320mm 
 • Model 42210               
  • Kích thước: 23 x 26mm
  • Chiều dài: 360mm