Cờ lê lắc léo tự động có khóa 12mm, 13mm, 14mm, 15mm Sata 46805, 46806, 46807, 46808

Cờ lê tự động
SATA
46808
Ship 48h HCM
Có hàng tại showroom : 5
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 361.000₫

Cờ lê lắc léo tự động có khóa 12mm, 13mm, 14mm, 15mm Sata 46805, 46806, 46807, 46808

 • Cờ lê 12mm :                              
  • Kích thước : 12mm
  • Thông số : L : 195mm, A : 21.7mm 
 • Cờ lê 13mm :                              
  • Kích thước : 13mm
  • Thông số : L : 207mm, A : 23.6mm  
 • Cờ lê 14mm :                              
  • Kích thước : 14mm
  • Thông số : L : 219mm, A : 25.9mm  
 • Cờ lê 15mm :                              
  • Kích thước : 15mm
  • Thông số : L : L : 231mm, A : 27.2mm