Cờ lê lắc léo tự động có khóa 16mm, 17mm, 18mm Sata 46809, 46810, 46811

Cờ lê tự động
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 368.000₫
 • 6

Cờ lê lắc léo tự động có khóa 16mm, 17mm, 18mm Sata 46809, 46810, 46811

 • Cờ lê 16mm :                                                                 
  • Kích thước : 16mm
  • Thông số : L : 242mm, A : 28.7mm  
 • Cờ lê 17mm :                                                                 
  • Kích thước : 17mm
  • Thông số : L : 254mm, A : 30.5mm  
 • Cờ lê 18mm :                                                                 
  • Kích thước : 18mm
  • Thông số : L : 267mm, A : 31.5mm