Cờ lê lắc léo tự động có khóa 16mm, 17mm, 18mm Sata 46809, 46810, 46811

Cờ lê tự động
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 368.000₫

Cờ lê lắc léo tự động có khóa 16mm, 17mm, 18mm Sata 46809, 46810, 46811

 • Cờ lê 16mm :                                                                 
  • Kích thước : 16mm
  • Thông số : L : 242mm, A : 28.7mm  
 • Cờ lê 17mm :                                                                 
  • Kích thước : 17mm
  • Thông số : L : 254mm, A : 30.5mm  
 • Cờ lê 18mm :                                                                 
  • Kích thước : 18mm
  • Thông số : L : 267mm, A : 31.5mm