Cờ lê lắc léo tự động có khóa 19mm, 20mm, 21mm Sata 46812, 46813, 46814

Cờ lê tự động
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 425.000₫
 • 6

Cờ lê lắc léo tự động có khóa 19mm, 20mm, 21mm Sata 46812, 46813, 46814

 • Cờ lê 19mm :                                             
  • Kích thước : 19mm
  • Thông số : L : 280mm, A : 34.0mm 
 • Cờ lê 20mm :                                             
  • Kích thước : 20mm
  • Thông số : L : 297mm, A : 39.0mm 
 • Cờ lê 21mm :                                             
  • Kích thước : 21mm
  • Thông số : L : 316mm, A : 39.0mm