Cờ lê lắc léo tự động có khóa 8mm, 9mm, 10mm, 11mm Sata 46801, 46802, 46803, 46804

Cờ lê tự động
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Khuyến Mãi
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 244.000₫

Cờ lê lắc léo tự động có khóa 8mm, 9mm, 10mm, 11mm Sata 46801, 46802, 46803, 46804

 • Cờ lê 8mm :                         
  • Kích thước : 8mm
  • Thông số : L : 146mm, A : 16.0mm 
 • Cờ lê 9mm :                         
  • Kích thước : 9mm
  • Thông số : L : 159mm, A : 17.5mm 
 • Cờ lê 10mm :                         
  • Kích thước : 10mm
  • Thông số : L : 171mm, A : 19.0mm 
 • Cờ lê 11mm :                         
  • Kích thước : 11mm
  • Thông số : L : 183mm, A : 20.6mm