Cờ lê lắc léo tự động có khóa 8mm, 9mm, 10mm, 11mm Sata 46801, 46802, 46803, 46804

Cờ lê tự động
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 244.000₫
 • 6

Cờ lê lắc léo tự động có khóa 8mm, 9mm, 10mm, 11mm Sata 46801, 46802, 46803, 46804

 • Cờ lê 8mm :                         
  • Kích thước : 8mm
  • Thông số : L : 146mm, A : 16.0mm 
 • Cờ lê 9mm :                         
  • Kích thước : 9mm
  • Thông số : L : 159mm, A : 17.5mm 
 • Cờ lê 10mm :                         
  • Kích thước : 10mm
  • Thông số : L : 171mm, A : 19.0mm 
 • Cờ lê 11mm :                         
  • Kích thước : 11mm
  • Thông số : L : 183mm, A : 20.6mm