Cờ lê vòng miệng 21mm, 22mm, 23mm, 24mm SATA 40216, 40217, 40218, 40219

Cờ lê vòng miệng
SATA
40219
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 118.000₫
 • 6

Cờ lê vòng miệng 21mm, 22mm, 23mm, 24mm SATA 40216, 40217, 40218, 40219

 • Cờ lê 21mm :               
  • Kích thước: 21mm
  • Chiều dài: 270.3mm 
 • Cờ lê 22mm :               
  • Kích thước: 22mm
  • Chiều dài: 292.5mm 
 • Cờ lê 23mm :               
  • Kích thước: 23mm
  • Chiều dài: 303.6mm 
 • Cờ lê 24mm :               
  • Kích thước: 24mm
  • Chiều dài: 314.7mm