Cờ lê vòng miệng 25mm, 26mm, 27mm, 28mm SATA 40220, 40235, 40221, 40236

cờ lê vòng miệng
SATA
40221
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 171.000₫
 • 6

Cờ lê vòng miệng 25mm, 26mm, 27mm, 28mm SATA 40220, 40235, 40221, 40236

 • Cờ lê 25mm :                         
  • Kích thước: 25mm
  • Chiều dài: 334.1mm 
 • Cờ lê 26mm :                         
  • Kích thước: 26mm
  • Chiều dài: 359.2mm 
 • Cờ lê 27mm :                         
  • Kích thước: 27mm
  • Chiều dài: 359.2mm 
 • Cờ lê 28mm :                         
  • Kích thước: 28mm
  • Chiều dài: 402.5mm