Cờ lê vòng miệng 9mm, 10mm, 11mm, 12mm SATA 40204, 40205, 40206, 40207

cờ lê vòng miệng
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 36.000₫

Cờ lê vòng miệng 9mm, 10mm, 11mm, 12mm SATA 40204, 40205, 40206, 40207

 • Cờ lê 9mm :                              
  • Kích thước: 9mm
  • Chiều dài: 149.6mm 
 • Cờ lê 10mm :                              
  • Kích thước: 10mm
  • Chiều dài: 159.2mm 
 • Cờ lê 11mm :                              
  • Kích thước: 11mm
  • Chiều dài: 165.5mm 
 • Cờ lê 12mm :                              
  • Kích thước: 12mm
  • Chiều dài: 171.9mm 
  •