Cờ lê vòng miệng 9mm, 10mm, 11mm, 12mm SATA 40204, 40205, 40206, 40207

Cờ lê vòng miệng
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 36.000₫
 • 6

Cờ lê vòng miệng 9mm, 10mm, 11mm, 12mm SATA 40204, 40205, 40206, 40207

 • Cờ lê 9mm :                              
  • Kích thước: 9mm
  • Chiều dài: 149.6mm 
 • Cờ lê 10mm :                              
  • Kích thước: 10mm
  • Chiều dài: 159.2mm 
 • Cờ lê 11mm :                              
  • Kích thước: 11mm
  • Chiều dài: 165.5mm 
 • Cờ lê 12mm :                              
  • Kích thước: 12mm
  • Chiều dài: 171.9mm 
  •