Đầu nối tuýp mở ốc lệch tâm lục giác SAW-3, SAW-4 Sunflag

Đầu chuyển lục giác
SUNFLAG
NOSAW-3
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 384.000₫
  • 6

Đầu nối tuýp mở ốc lệch tâm lục giác SAW-3, SAW-4 Sunflag

  • SAW-3: đường kính 9.52mm - 3/8
  • SAW-4: đường kính 12.7mm - 1/2