Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột RELIEF 88101, 88103

Cây khuấy bột và sơn
RELIEF
88101
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 349.000₫
  • 6

Cây màu vàng 88101 

  • Tổng chiều dài: 300 mm
  • Đầu lục giác: 6.35 mm
  • Đường kính cánh: φ65 mm, 2 cánh
  • Sử dụng bằng tay hoặc dụng cụ điện cầm tay 

Cây màu trắng  88103 

  • Tổng chiều dài: 300 mm
  • Đầu lục giác: 6.35 mm
  • Đường kính cánh: φ60 mm
  • Cánh kiểu xoắn
  • Sử dụng bằng tay hoặc dụng cụ điện cầm tay