EARTHMAN 1303447 | Mũi khoan tháp hình xoắn kim loại 3-12mm chuôi lục giác

Mũi khoan bước
EARTHMAN
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 550.000₫

EARTHMAN 1303447 | Mũi khoan tháp hình xoắn kim loại 3-12mm chuôi lục giác

  • Kích thước khoan: φ3 / 4/5/6/7/8/9/10/11/12 (mm). 
  • Độ dày khoan tối đa: 2.0mm. 
  • Chất liệu: Thép coban tốc độ cao. 
  • Trục lục giác: 6,35mm.