HTD HTM8X1.25 | Taro tay - SKS HT M8x1.25

Mũi taro tay
HTD
HTM8X1_25
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 178.000₫
  • 6

HTD HTM8X1.25 | Taro tay - SKS HT M8x1.25

  • Xuất xứ : Nhật.
  • Chất liệu : HSS-E
  • Mũi taro dùng để tạo ren cho sản phẩm. Mũi taro máy thẳng dùng để gia công cho lỗ thông và lỗ bít( kín), phôi thoát phía trên.
  • Thời gian có hàng nhanh chóng.