IRWIN 1964717 | Kẹp gỗ nắp xanh 6'

Công cụ kẹp
IRWIN
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 396.000₫
  • 6

IRWIN 1964717 | Kẹp gỗ nắp xanh 6"

  • Kẹp áp lực lên tới 135kg
  • Hàm kẹp thay đổi hướng được
  • Thanh chính gia nhiệt cứng chắc
  • Cơ chế kẹp nhanh giúp làm việc năng suất hơn