Kềm bấm đầu cable 8', 9-1/2', 9' SATA 91102, 91104, 91105

Kìm bấm cáp mạng
SATA
91105
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 823.000₫
 • 6

Kềm bấm đầu cable 8", 9-1/2", 9" SATA 91102, 91104, 91105

 • Model:  91102
   Chiều dài kìm (L):  204 mm
   Cỡ cáp : 0.5-0.75MM², 1-1.5MM², 2.5MM², 4MM², 6MM² 
 • Model:  91104
   Chiều dài kìm (L):  204 mm
   Cỡ cáp : 1.72MM², 2.5MM², 5.4MM², 6.48MM², 8.2MM² 
 • Model:  91105
   Chiều dài kìm (L):  240mm
   Cỡ cáp : 0.5-1MM², 1.1-2.5MM², 4-6MM²