Kềm bấm đầu cable 9' SATA 91109

Kìm bấm cáp mạng
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 1.038.000₫

Kềm bấm đầu cable 9" SATA 91109 

  • Model:  91109
     Chiều dài kìm (L):  230 mm
     Loại cáp : 4P4C, 4P2C, 6P6C, 6P4C, 6P2C,
                        8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C