MAKIAT D-46470 | Mũi khoan bậc NZ Makita D-46470

Mũi khoan bước
MAKITA
D-46470
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 588.000₫
  • 6