Makita 158131-0 | Tay cầm 36

HÀNG TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ
MAKITA
158131-0
SL có tại cửa hàng: 14
Giá online: 257.000₫
  • 6

Makita 158131-0 | Tay cầm 36 

Kích thước sản phẩm 5,8 x 2,8 x 2,2 inch

Trọng lượng sản phẩm: 168