MAKITA 794050-2 | Mũi mài thẳng 1-5-60 794050-2 Makita

Đá mài khuôn
MAKITA
794050-2-1-LE
SL có tại cửa hàng: 5
Giá online: 52.000₫
  • 6